• 1

  Evolució de la mortalitat infantil a la ciutat de Barcelona (1983-1998)

  Gaceta Sanitaria 2004;18(1): 24-31

  medes_medicina en español

  ALBACAR E, BORRELL C

  Gaceta Sanitaria 2004;18(1): 24-31

  Tipo artículo:

  Resumen del Autor: Objectiu: Analitzar les tendències de la mortalitat infantil, tenint en compte les seves components i les principals causes de defunció entre els anys 1983 i 1998 a la ciutat de Barcelona. Metodologia: S'han calculat les taxes globals i per sexes de la mortalitat infantil, postneonatal, neonatal, neonatal tardana i neonatal precoç dels residents de la ciutat de Barcelona entre els anys 1983 i 1998, amb les dades procedents dels registres de mortalitat i natalitat. Les dades s'han agrupat en períodes de 4 anys i s'han ajustat models de regressió de Poisson per tal de calcular els riscos relatius de mortalitat que comparin aquests períodes. També s'ha calculat la variació percentual entre les taxes dels períodes definits. Resultats: En total, durant aquests 16 anys, hi van haver 1.564 morts. 896 d'aquestes corresponen a nens (el 57,3%) i, les restants 668 morts, a nenes (el 42,7%). Les taxes de mortalitat infantil oscil·len entre 10,5 per 1.000 nascuts vius l'any 1986, i 3,4 per 1.000 deu anys després, l'any 1996. Entre els anys 1983 i 1988 s'observa un estancament de la mortalitat infantil, i és a partir de l'any 1989 que es nota una davallada en les taxes de mortalitat infantil. La taxa de mortalitat neonatal, i sobretot la neonatal precoç, experimenten un descens més fort que la mortalitat postneonatal. Les causes de defunció més freqüents són les degudes a defectes congènits (47,4%), seguides per les causes perinatals (32,1%). Conclusions: Les taxes de mortalitat infantil han disminuït durant el període estudiat, tot i que no amb la mateixa intensitat que en dècades anteriors.

  Notas:

   

  Palabras clave:

  ID MEDES: 12485  * RECUERDE. Al pulsar el enlace “Texto completo”, usted abandonará el entorno MEDES. En ese caso, la web a la que desea acceder no es propiedad de Fundación Lilly y, por tanto, ésta no se responsabiliza de los contenidos, informaciones o servicios presentes en ella, ni de la política de privacidad que aplique el sitio web de un tercero.